AIESEC TÜRKİYE
Gençlere global ve pratik tecrübeler sunarak dünyayı farklı açılardan görmelerini amaçlarken,
değişime açık bireyler olmalarına da katkı sağlamaktayız.
Bu doğrultuda gelecekleri için doğru adımı atabilmelerinin temellerini oluşturmalarına yardımcı oluruz.

AIESEC © 2017 - Created by Aysu Aksu